Giáng Sinh Vui Mừng (thi ca thiếu nhi)

THƠ GIÁNG SINH– CHO CÁC EM THIẾU NHI  

Giáng Sinh Vui Mừng

Em vui ngày Chúa vào đời,
Con Trời giáng thế làm người trần gian.


Cho em sự sống bình an,
Cho em hy vọng thiên đàng mai sau.
Cảm ơn tình Chúa nhiệm mầu,
Cho em phước hạnh cao sâu của Ngài.
Em xin theo Chúa quyền oai,
Để Ngài dẫn bước ngày dài thỏa vui. 

_____________________________ 

Giáng sinh ngày Chúa vào đời,
Thiên thần ca hát khắp nơi vang lừng.
Sao trời lấp lánh không ngừng,
Muôn dân hớn hở reo mừng thờ tôn.
Chúa đến cứu vớt linh hồn,
Cho em sự sống ở trong nước trời.
Cảm ơn tình Chúa tuyệt vời,
Em xin ca hát dâng lời ngượi khen. 

______________________________ 

Ô kìa thiên sứ sáng choang,
Ô kìa tiếng hát dội vang khắp trời.
Đêm xưa con Thánh ra đời,
Giê-xu giáng hạ làm người trần gian.
Ngài ban quà tặng bình an,
Ngài ban sự sống thiên đàng dài lâu.
Tình yêu của Chúa thâm sâu,
Em xin cảm tạ, cúi đầu thờ tôn.

_______________________________ 

Giáng sinh em nhận được quà,
Nhưng tình yêu Chúa lại là quí hơn.
Em xin cảm tạ biết ơn,
Bình an, cứu rỗi khoan nhơn của Ngài.
Thiên thần mừng Chúa quyền oai,
Sao trời dẫn lối ba vua tìm về.
Lòng em muốn được cận kề,
Ở bên máng cỏ, đam mê nhìn Ngài.
Lòng thương của Chúa quí thay,
Ban cho sự sống lâu dài hiển vinh. 

Thanh Hữu

​____________________________________________________________________   __

THI CA:  

ÁNH SÁNG GIÁNG SINH   

(Dành cho 5 em thiếu nhi đọc) 

Chúa là ánh sáng trên cao, 

Ngài đã sáng tạo trăng sao bầu trời. 

Chúa cho em sống làm người, 

Em kính yêu Chúa vâng lời mẹ cha. 

Giáng sinh Chúa đã sinh ra, 

Muôn dân ca hát hoan ca vui mừng. 

________________________ __ 

Giữa đêm lạnh lẽo mịt mùng, 

Thiên sứ tỏa sáng, phán cùng người chăn. 

Sáng danh Thiên Chúa quyền năng,  

Bình an dưới đất, ngợi khen Chúa Trời. 

Em là máng cỏ Ngài ơi, 

Xin Chúa hãy ngự vào đời em đây. 

__________________________ __ 

Đông phương sao sáng trời mây, 

Ba bác sĩ đã đi ngay tìm Ngài. 

Đường dài cát bụi gió bay, 

Tìm đến nhà quán thờ Ngài độc tôn. 

Con dâng cho Chúa thân hồn, 

Xin Chúa nhận lấy, ban con vui mừng. 

______________________________ ___ 

Chúa là ánh sáng muôn dân, 

Là nguồn cứu rỗi là ân phước trời. 

Hãy tin nhận Chúa người ơi,  

Để nhận sự sống đời đời hiển vinh. 

Hôm nay ngày Chúa Giáng sinh, 

Mời bạn cùng đến tiếp nghinh Con Trời. 

_____________________________ _________ 


Hãy vui ca hát ai ơi, 

Em mừng, xin đọc các lời thi ca. 

Giê-xu giáng thế vì ta, 

Ngài đã chịu chết thứ tha tội rồi. 

Chúa là ánh sáng tuyệt vời, 

Cùng nhau tôn ngợi Con Trời giáng sinh. 


THANH HỮU 

Giáng sinh 2022  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.