GIÁNG SINH—ĐÊM VUI MỪNG (Thơ: Thanh Hữu)

Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, 

sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân (Lu-ca 2:10) 

Màn đêm phủ kín bầu trời, 

“Bê-lem” cảnh vật khắp nơi im lìm. 

Đồi cao các gã chăn chiên, 

Thức canh chăn giữ giữa miền đồng hoang.  1 

Ô kìa, ánh sáng huy hoàng, 

Thiên binh xuất hiện hát vang vùng trời. 

Vui mừng lên, các bạn ơi, 

Đêm nay Cứu Chúa, Con Trời giáng sinh. 

Khiêm nhu, Đấng Thánh hạ mình, 

Nằm trong máng cỏ, hèn khinh nghèo nàn.  2 

Chúa quyền năng, thật cao sang, 

Yêu ta cam chịu cơ hàn trời đông. 

Mừng vui như các mục đồng, 

Vì có ánh sáng đêm đông cuộc đời. 

Dù cho thế giới tả tơi, 

Với bao dịch lệ, mọi nơi kinh hoàng. 

Chúa đến đem sự bình an, 

Đem hy vọng giữa muôn ngàn khó khăn. 

Dù bao sóng gió bủa giăng, 

Tin cậy vào Chúa quyền năng, thỏa lòng. 

Ba nhà bác sĩ phương đông,  3 

Sống trong danh vọng vẫn trông mong chờ. 

Đường xa tìm Chúa tôn thờ, 

Vui mừng, mãn nguyện ước mơ đạt thành. 

Khi nhìn thế giới xung quanh, 

Biết bao khủng hoảng, chiến tranh sẵn sàng. 

Rồi đây thế giới suy tàn, 

Chuẩn bị Cứu Chúa lâm quang mây trời.  4 

Vui mừng, khen ngợi, Chúa ơi 

Chương trình của Chúa tuyệt vời thâm sâu. 

Hoan ca ơn Chúa nhiệm mầu, 

Từ nay cho đến đời sau huy hoàng. 

THANH HỮU 

22 tháng 12 năm 2021 

___________________________________________

1 Lu-ca 2:8 

2 Lu-ca 2:7 

3 Ma-thi-ơ 2:1-2 

4 Mác 13:26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.