Điều Quí Báu Hơn Hết

(Thơ Thanh Hữu)

Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là
quí báu hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật,
tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ (Phi-lip 3:8)

Cùng nhau định nghĩa thành công,
Phải chăng đạt được ước mong trong đời ?
Phải chăng giàu có thảnh thơi ?
Công danh, chức tước người đời suy tôn ?

Vua nổi tiếng, Sa-lô-môn,
Giàu sang, danh vọng trí khôn lẫy lừng.
Giữa khi vương quốc phục hưng,
Nghĩ rằng quyền lực tưởng chừng hư không.i

Dù cho vật chất thành công,
Tàn hư, vô nghĩa, khi không sống còn.
Cuộc đời ngắn ngủi héo hon,
Giá trị nào sẽ lưu còn đời sau?

Phao-lô nhận định giống nhau,
Xem bao thành đạt như màu cỏ rơm.ii
Nhận biết Cứu Chúa quí hơn,
Không gì giá trị, bằng ơn phước trời. iii

Bạn, tôi đang sống trên đời,
Giữa bao cám dỗ, gọi mời thế gian.
Văn minh, học thuyết vạn ngàn,
Ưu tiên nào chọn, bình an tâm hồn?

Chỉ trong Cứu Chúa độc tôn,
Nhận được tha thứ tâm hồn bình an. iv
Nhận Linh Thánh Chúa tuôn tràn,
Quyền năng, ân tứ được ban cho rồi.

Sống vui ở đất như trời,v
Đi trên sóng gió bằng lời quyền năng.
Vượt trên thử thách khó khăn,
Tay Chúa dẫn dắt sang bằng lối đi. vi

Mặc cho thế giới thịnh, suy
Chiến tranh dịch lệ chuyển di hướng nào.
Bình an ngưỡng vọng lên cao,
Đức tin vững chắc, không nao núng gì.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2023


[1] Truyền-đạo 2:11
[2] Phi-líp 3:8
[3] Ê-phê-sô 1:3
[4] Lu-ca 7:48
[5] Ma-thi-ơ 6:10
[6] Thi-thiên 139:10

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.