Đầu Tư Cuộc Đời

ĐẦU TƯ CUỘC ĐỜI

“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào

ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét

làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (Ma-thi-ơ 6:19-20).

Trong cuộc sống, ta thường hay bận rộn, 

Nhiều việc làm, nhiều hoạt động khác nhau. 

Với ước ao đem lợi ích sang giàu,

Đem danh tiếng, đem niềm vui hạnh phúc.

Trên trần thế, đầy khổ đau vinh nhục, 

Đầy thiện lành, gian ác hòa trộn nhau.

Ta làm sao tránh lỗ lã, buồn đau,

Sao nhận lãnh, nguồn phước thiên giá trị.

Phao-lô đã đầu tư điều cao quí,

Cuộc đời mình vào Cứu rỗi Chúa cho. 

Mọi đặc quyền, mọi vinh dự đời trao, 

Ông xem nhẹ, tựa như là cỏ rác.i

Sự Cứu Rỗi, hơn học hành uyên bác, 

Hơn chức quyền, hơn thế lực trần gian. 

Hơn bạc vàng, hơn dinh thự giàu sang, 

Hơn danh tiếng, hơn đam mê lạc thú.ii

Đừng đầu tư, điều trần gian khuyến dụ, 

Khi qua đời, sẽ mất hết trắng tay. iii

Dùng phước ân, Chúa cho trong đời nầy, 

Đầu tư đến giá trị còn vĩnh cữu.

Đầu tư vào nguồn phước ân thiên hựu, 

Đem linh hồn, vào nước Chúa vĩnh sinh.

Đầu tư rao ơn cứu rỗi Tin Lành,

Để mở rộng, linh ân vương quốc thánh.

Ta mãn nguyện, không bao giờ ân hận, 

Khi Con Trời trở lại chốn trời cao.

Giữa vinh quang, muôn thiên sứ đón chào, 

Nghe Chúa phán” Nầy con ơi, được lắm”.iv

THANH HỮU 

Tháng 3 năm 2023

______________________________

Phi-líp 3:8

ii Philip 3:4-7

iii  Lu-ca 12:20

iv Ma-thi-ơ 25:21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.