Chúa Là Sức Mạnh Của Ta (Thơ Thanh Hữu)

(Thơ Thanh Hữu)

Đức Giê-hô-va là sức mạnh của con. Ngài làm cho chân con giống như chân hưu,

Giúp con bước đi trên các đỉnh núi cao (Ha-ba-cúc 3:19)

Có khi nào, ta thấy mình yếu đuối,
Giữa nan đề to lớn đang bủa vây.
Giữa khó khăn, sóng gió đang phủ đầy,

Trên thuyền nhỏ, ta chống chèo đuối sức?

Có khi nào, ta thấy mình bất lực,
Để làm tròn một trách nhiệm Chúa trao,

Sức nhỏ bé, so nhiệm vụ lớn trao,
Ta nản chí muốn xua tay từ chối.

Giê-rê-mi, khi được ơn Chúa gọi,
Cảm thấy mình như con trẻ bất năng i.
Chúa ban cho sức mới không ai bằng,

Như cột sắt, tường đồng không lay chuyển ii.

Người thay đổi, nhưng Chúa trời bất biến,

Ta yếu hèn, so với Chúa đại năng.
Ta giới hạn, Ngài vô hạn vĩnh hằng,
Chúa đứng với, thì không ai chống trả.

Nương cậy Chúa, khi đường đời xiêu ngã,

Khi ba đào, thử thách đang trào dâng.
Ta sẽ nghe tiếng Chúa phán ân cần,

Hãy vững chí, có Ta đây đừng sợ iii.

Ân sủng Chúa, luôn gần ta hổ trợ,

Sức mạnh Ngài vượt yếu đuối nhân sinh iv.

Với năng quyền, sức mới bởi Thánh Linh,

Từ yếu đuối, ta trở thành mạnh mẽ.v

Sức mạnh Chúa, sáng tạo nên trời bể,

Ngài bảo tồn cả vũ trụ mênh mông.
Từ khởi nguyên, đến vô cực trường tồn.

Sức mạnh đó, ấp yêu ta mãi mãi.

Hãy mừng vui, tình Chúa luôn tồn tại,

Trong đời nầy, và cả đến đời sau.
Dù trần gian có biến đổi qua mau,
Trong tay Chúa, ta hân hoan mãn nguyện.

THANH HỮU

Tháng 7 năm 2023

_________________________________

i Giê-rê-mi 1:6

ii Giê-rê-mi 1:18

iii Mác 6:50

iv 2 Cô-rinh-tô 12:9

v 2 Cô-rinh-tô 12:10

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.