Chúa Đi Trước (Thơ Thanh Hữu)

CHÚA ĐI TRƯỚC 

Ban ngày, CHÚA đi trước họ trong một trụ mây để dẫn đường và ban đêm trong một trụ lửa để chiếu sáng, 

như vậy họ có thể đi cả ngày lẫn đêm. Trụ mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm không bao giờ lìa khỏi họ. 

(Xuất-ê-dip-tô ký 23: 21-22 BDM)

Ta không biết trước tương lai,1 

Nên thường lo lắng ngày mai thế nào? 

Trần gian thay đổi biết bao, 

Đất, trời, biển cả, núi cao, lòng người.

Ngày mai nắng ấm vui tươi? 

Hay là động đất, người người hoảng kinh? 

Ngày mai đất nước thanh bình, 

Hay là tang tóc, chiến tranh đau buồn?

An khang, thăng tiến mãi luôn, 

Hay là tai nạn, mình khôn suy lường. 

Là con dân Chúa yêu thương, 

Biết Chúa đi trước, dẫn đường lối ta.2

Giữa nơi sa mạc bao la, 

Dân Chúa đã được Chúa Cha chỉ đường. 

Tru lửa, máy sưởi đêm trường, 

Trụ mây, máy lạnh khi đương nắng hè.3

Quyền năng Chúa đã bao che, 

Bịt mồm sư tử, qua khe lửa hừng.4 

Tình yêu Chúa mãi không ngừng, 

Ấp yêu bồng ẵm qua từng tháng năm.

Dù cho cuộc sống thăng trầm, 

Dù cho xã hội rối răm chừng nào. 

Ngước nhìn Cứu Chúa trên cao, 

Cầu thay, nâng đỡ với bao năng quyền.5

Giúp ta cứ mãi trung kiên, 

Bước theo mục đích dành riêng cho mình. 

Thánh Linh dẫn dắt linh trình, 

Đến khi đạt đích hiển vinh danh Ngài.

Hãy vui nghĩ đến ngày mai, 

Thoả lòng, khen ngợi dưới tay linh quyền. 6 

Dù cho bão tố truân chuyên, 

Sống trong ý Chúa bình yên muôn đời.

THANH HỮU 

Tháng 2 năm 2023 

_________________________________________________

1 Gia-cơ 4:14 

2 Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:8 

3 Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21-22 

4 Đa-ni-ên 6:22 -23, Hê-bơ-rơ 11:33-34 

5 Hê-bơ-rơ 7:25 

6 Phi-líp 4:11 . 1 Ti-mô-thê 6:6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.