Ca khúc tiêu biểu của Nguyễn Đức Thịnh

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Thịnh thực hiện 7 albums cùng Psalm Music gồm các chủ đề: Con Nợ Ngài; Tình Chúa; Khi Bên Giê-xu; Chân Tình; Đẹp Thay Tình Yêu Chúa; Hoài Niệm Chúa; Chỉ Nơi Ngài…
Hòa âm: Mục sư David Dong tại Psalm Music Sài gòn. Mọi đăng tải lại từ trang này phải được sự cho phép của tác giả. Liên hệ: msdaviddong@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.