Trong bóng chở che

Dẫu khi chân này cô đơn qua trũng
Dẫu sa mạc hừng cháy bỏng bước qua
Nhìn phía xa kia trũng hoa huệ ngát
Thung lũng khô cằn bỗng hoá dịu êm

Dẫu khi chân này cheo leo vách núi
Phía dưới vực sâu bóng tối trùng trùng
Cánh bóng an nhiên nâng tôi bay vút
Giữa trời cao rộng che chắn bão giông

Dẫu phía trước tôi sông sâu chảy xiết
Cuồn cuộn sóng xô chân bước ngập ngừng
Vẳng bên tai tôi lời Cha thành tín
Hãy cứ vững tin chân đặt xuống dòng

Thật chính Jesus là hoa huệ ngát
Sóng bước bên tôi nào phải lo gì
Năng quyền lời Cha sông Giô-đanh rẽ
Biển Đỏ cuộc đời nào cản chân đi

Hãy ca ngợi vang muôn lời tôn chúc
Dâng trọn cuộc đời trong cánh tay Cha
Trút bỏ ưu phiền xin Cha dìu dắt
Bồng ẵm trên tay con nghỉ yên lành

Đoàn Tuyết Thu
(  11/2015 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.