Thờ Phượng Chúa – Pastors Appreciation Month (CN 9/10/22)

Tháng 10 hàng năm là tháng “Tri Ân Các Mục Sư” (Pastors Appreciation Month) nên Chúa Nhật 9 tháng 10 qua Hội thánh chúng tôi đã có ngày đặc biệt này dành cho Mục sư quản nhiệm, thật đáng khích lệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.