Giới Thiệu Hoàn Cảnh Ra Đời Ca Khúc “Tạ Ơn Cha”

Mục sư David Giang-Đông | Sáng lập Psalm Music Recording Studio 1998 tại Sài gòn. Hiện đang hoạt động mục vụ âm nhạc tại tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.