Thánh Chúa Siêu Việt – How Great Thou Art

Hòa âm: Mục sư Giang Đông 2007 | Tại phòng thu Psalm Music Recording Studio

LỚN BẤY DUY NGÀI

[1] Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng , Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ, khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.

Chorus: Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài. Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

[2] Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm. Suối róc rách reo hoà tấu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh, ríu rít tiếng chim mừng hát khúc ca thanh bình.

[3] Khi Christ trở lại vang vang muôn ức tiếng tụng tán. Đến tiếp rước tôi về với Chúa trên thiên đàng. Tâm tôi vui mừng, khiêm nhu cung kính bái phục mãi, ở đó chúc tôn, Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.