2 thoughts on “Tình Chúa Bất Diệt (nhạc nền)

  1. Tôi là Quyền lo cho Ban Thờ Phượng HT N. Philadelphia mong muốn có sheet nhạc bài Tình Yêu Bất Diệt cho chị Lê Hồng Huệ tôn vinh Chúa ạ ! Xin quý MS David Dong gởi cho chúng tôi kèm số tiền để hoàn trả MS ạ ! Cám ơn MS rất nhiều !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.