Người Mẹ Tin Kính Chúa (Vân Thuyên)


Thân gửi đến quí vị ca khúc mới nhân Lễ Hiền Mẫu 2023

NGƯỜI MẸ TIN KÍNH CHÚA

Sáng tác: Mục sư David Giang Đông 2021

Trình bày: Vân Thuyên

Hòa âm & Video tại Psalm Music Recording Studio, Arizona 2023 bởi Mục sư David Dong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.