Di Sản Của Cha (Diệu Hiền)

Happy Father’s Day – Mừng Lễ Phụ Thân

DI SẢN CỦA CHA ❤️

Sáng tác: Mục sư David Giang Đông, 2023

Trình bày: Diệu Hiền

Hoà âm & Mix tại Psalm Music Recording Studio, Arizona USA.

(BÀI HÁT ĐÃ CÓ KARAOKE VIDEO SOUNDTRACK cho tông Nam và Nữ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.