Cha Nhân Hiền (Vân Thuyên) St. Song Linh

Sắp đến lễ Phụ Thân rồi, thân mời quý bằng hữu thưởng thức ca khúc mới:

CHA NHÂN HIỀN
Sáng tác: Song Linh 2003
Trình bày: Vân Thuyên
Hoà âm: MS David Giang Đông
Psalm Music Studio, Arizona 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.