Kinh tiết Dân Ca – thể loại dân ca lời mới trong Thánh Kinh

Dựa vào Thánh Kinh (phần lớn là các Thi Thiên/Thánh Thi) năm 1989 tác giả David Dong đã bắt đầu viết lời mới cho các bản dân ca 3 miền Bắc-Trung-Nam. Khoảng thời gian đó tác giả vừa tốt nghiệp ngành biểu diễn trung cấp dài hạn 9 năm (Accordeon) tại Nhạc Viện thành phố Sài gòn (Quốc gia âm nhạc trước ’75). Sau này gặp gỡ cố mục sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Đức tại Union University of California học với ông môn Hội Nhập Văn Hóa tác giả cảm ơn Chúa vì đã dẫn dắt hướng đi đúng 25 năm trước đó! Trước ngày TS Nguyễn Xuân Đức về nước Chúa ông đã không ngừng khuyến khích tác giả viết luận án tiến sĩ đề tài liên quan. Thân mời quý vị thưởng thức những bản ghi âm “sơ khởi” bằng cassette tape được thực hiện từ 1990 và phục chế tại Psalm Music Studio 2009.
Mục sư David Dong
(Master of Art chuyên ngành Sáng tác & Phối khí – Khóa XI Nhạc Viện TP)

[Để download mp3, nhấn chuột phải vào chữ save audio as…]

Hãy đánh trống cơm và nhảy múa (Thi Thiên 150) Trống cơm (Quan Họ Bắc Ninh)
Khát khao (Béo giạt mây trôi – Quan Họ)
Đấng chăn giữ bảo vệ tôi (Thi thiên 23) – Lý Ngựa Ô Nam Bộ
Ngợi khen tôn danh Chúa (Trèo lên quán dốc) Quan Họ
Đấng Yên Ủi (Qua cầu gió bay – Quan Họ)
Sa-tan chạy trốn
Tiếng của Chúa tôi (Cây Trúc Xinh)
Ngày mùa
Tôi sẽ chúc phước Chúa
Nếu ai yêu Ta
Thạnh Vượng (Ru Con – Nam Bộ)
Hát một bài ca mới
Hỡi tâm linh hãy hát – Lý Cây Bông Nam Bộ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.