Hòa tấu nhạc thánh ca

Thực hiện: các nhạc sĩ, nhạc công Việt Nam cộng tác ghi âm cùng Psalm Music từ 1998 tại Sài gòn (AC Guitar: Dũng Dalat; Vương Duy; Saxophone: Ngọc Hải; Violin: Đinh Bá Dzu, Hồ Đăng Hội; Cello: Nhất Hy, )
Phối khí và ghi âm bởi Mục sư David Dong

Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào (Cello: Nhất Hy) – Hòa âm: MS David Dong
Buồi sáng an bình (độc tấu Sáo trúc: Tràn Khánh Tường)
Chúa ơi con thờ phượng Ngài (Violon by Đinh Bá Dzu) – Hòa âm: MS David Dong
Chung nhóm ở thiên hà – Saxophone by Ngọc Hải – Hòa âm: MS David Dong
Cùng tôn Thánh Chúa (Holiness) Violon by Hồ Đăng Hội – – Hòa âm: MS David Dong
Giê-hô-va Shammah ( Violon by Đinh Bá Dzu) – Hòa âm: MS David Dong
Hãy đến với Ngài (Guitar: MS Vương Duy)
Hằng nương trong Chúa muôn đời (Guitar: MS Vương Duy)
Hoa huệ trong trũng (Cello by Đinh Công Cẩn) – Hòa âm: MS David Dong
Lắng nghe tiếng Chúa (Saxo by Ngọc Hải) – Hòa âm: MS David Dong
Make my life an offering – Guitar by Vương Duy

Miền vinh hiển (saxo by Ngọc Hải) – Hòa âm: MS David Dong
Nguồn trông cậy muôn đời (Saxo by Ngọc Hải) – Hòa âm: MS David Dong
Ta hy sinh vì con hết (Violon by Đinh Bá Dzu) – Hòa âm: MS David Dong
Tình Cha mênh mông (Guitar & hòa âm: MS Vương Duy) sáng tác: David Dong, 2009
Trên chốn đồi cao (Cello by Công Cẩn) – Hòa âm: MS David Dong
Vững An (Still – Hillsong) Cello by Nhất Hy – Hòa âm: MS David Dong
What a friend we have in Jesus (Guitar: MS Vương Duy)

One thought on “Hòa tấu nhạc thánh ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.