Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Mục sư Trần Văn Trọng.

Đến với phòng thu Psalm Music Sài gòn từ những năm 2005, MS Trần Văn Trọng (New Jersey, Hoa Kỳ) đã thực hiện trên dưới 10 CDs thánh nhạc trong nhiều albums mà MS đã và đang tiếp tục đóng góp cho nền thánh nhạc Việt nói chung.

Sáng tác: MS Trần Văn Trọng
Hòa âm & ghi âm tại Psalm Music Sài gòn: Mục sư David Dong, 2004-2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.