Các tác phẩm tiêu biểu của Châu Hoàng Phúc

Album đầu tiên được thực hiện năm 2001 “Lời Nguyện Cầu”. Trong mục này tôi sẽ post các bài hát tiêu biểu trong 9 album đã thực hiện tại Psalm Music từ 2001-2007

Sáng tác: Châu Hoàng Phúc
Hòa âm & ghi âm: David Dong tại Psalm Music Audio Video Reccording, Sài gòn, 2001.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.