Gánh Thay (Bm – tông nam) nhạc nền beat

GÁNH THAY

Sáng tác: MS David Dong 2017

Tại nơi Gô-tha Chúa treo thân mình . Vì tội ô nhân thế Chúa hy sinh. Ngài mang hết những đắng cay buồn lo khổ đau mà nhân gian cho rằng Cha chất trên Ngài. Bạn ơi có biết Chúa mang roi đòn ? vì tội nhân thế, chính anh và tôi. Vì sự gian ác tôi khiến Chúa đau thương. Hình phạt Ngài chịu mang đến tâm an bình .

Vì lằn roi Chúa chữa lành tôi, lằn roi Chúa đã chữa lành. Lằn roi Chúa mang đến hồi phục, lằn roi Chúa cất mọi đau đớn . Lằn roi Chúa chữa lành tôi, lằn roi Chúa khiến được lành. Chúa ơi nguyện xin đến quỳ dưới chân Ngài , nhận Ngài là cứu Chúa tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.