Đức Thánh Linh

Hòa âm & ghi âm tại Psalm Music Sài gòn & Arizona bởi Mục sư David Dong (từ năm 1998 đến nay )

Dòng sông sự sống (David Thiên Ân ) Sáng tác & hòa âm: MS David Dong, 2015
Thánh Linh quyền năng (Grace To) Sáng tác & hòa âm: MS David Dong, 2016
Đức Thánh Linh – Holy Spirit ( Kim Nguyên) Lời Việt: MS David Dong, 2016
Lửa Đức Thánh Linh – All honor (Kiều Chinh ) Lời Việt & Hòa âm: MS David Dong, 1995
Thánh Linh quyền năng (Đông Du) Sáng tác & hòa âm: MS David Dong, 2015
Có một dòng sông – The River is here (Nhóm Thiên Ân VN) Lời Việt & hòa âm: MS David Dong, 2007)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.