Beat – Nhạc nền vọng cổ

Được thực hiện bởi phòng thu âm Psalm Music Recording Studio, Arizona 2008. Đăng các beat này ở các trang web Cơ Đốc khác phải xin phép. Liên hệ mục sư David Dong.
Email: msdaviddong@gmail.com

Câu hỏi ngày xưa (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Chỉ có một Đức Thánh Linh (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Chúa luôn ở trong con (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Hát vang trong Chúa (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Mừng Chúa giáng sinh (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Nguồn gốc con người (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Niềm tin nơi Chúa Jesus (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Sự sống đời đời (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Tình yêu đến trong mùa giáng sinh (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Tình thương của Thượng Đế toàn năng (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Trở về với đức tin (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Yêu Chúa trọn đời (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Sự sống đời đời (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Câu hỏi ngày xưa (beat by psalm music Sài gòn, 2006)
Chỉ có một Đức Thánh Linh (beat by psalm music Sài gòn, 2006)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.