Con về thăm mẹ một ngày thu đầy nắng
Cầm đôi tay mẹ theo năm tháng hao gầy
Nước mắt rưng rưng con thầm tiếng tạ ơn
Vì trên môi mẹ vẫn nụ cười tươi nở

 
Và trên đôi chân yếu nhiều vì tuổi tác
Mẹ vẫn sắt son bước theo Chúa từng ngày
Con về thăm mẹ đầu mùa thu đầy nắng
Cả hai mẹ con ngồi dưới bóng hàng cây
 
Chúa từng giây chăm sóc bầy chiên mọn
Ẵm bồng mẹ con dù tóc bạc như mây
Cho con hôm nay còn ấm vòng ôm mẹ
Lời tạ ơn này con cúi xuống dâng Cha
 
Con đếm ơn lành qua từng ngày được sống
Chiêm nghiệm tình yêu Cha trải khắp nơi nơi
Trên từng khoảnh khắc con ngồi bên cạnh mẹ
Chính là ơn ban Cha trao tặng đời con.
 
(Đoàn Tuyết Thu, 10/2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.