Ca Ngợi Đấng Làm Phép Lạ

Vị Bác Sĩ Đại Tài
Đọc: Dân Số Ký 21:4-9; II Các Vua 18:4-7
[Ê-xê-chia] đập nát con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm. — II Các Vua 18:4
Khi phương pháp điều trị bắt đầu giúp giảm bớt tình trạng dị ứng thực phẩm nghiêm trọng của một người thân trong gia đình, tôi trở nên hào hứng đến mức luôn nói về điều đó. Tôi mô tả quá trình đặc biệt đó và ca ngợi vị bác sĩ đã tạo ra chương trình.

Continue reading “Ca Ngợi Đấng Làm Phép Lạ”

Ca Mừng Ngợi Khen Chúa trong mọi hoàn cảnh

Cho dù cây vả không nứt lộc nữa, vườn nho ngưng ra trái, cây ô-liu bị thất mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị dứt khỏi ràng, và không có bầy bò trong chuồng nữa, con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va; con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con. Ha-ba-cúc 3:17-18.

Nhiều lần dường như mọi sự việc chung quanh bạn đều đổ sập hết. Những nỗ lực bạn đầu tư có thể thất bại. Những người bạn phục vụ làm cho bạn nản lòng.

Continue reading “Ca Mừng Ngợi Khen Chúa trong mọi hoàn cảnh”