Hãy Nhớ Hát Lên

Đọc: Thi Thiên 147:1-7
Thật là tốt đẹp khi ca hát cho Đức Chúa Trời chúng ta. — Thi Thiên 147:1
Nancy Gustafson, ca sĩ opera về hưu, cảm thấy suy sụp khi đến thăm mẹ mình và nhìn thấy chứng mất trí nhớ của bà càng nặng hơn. Mẹ cô không còn nhận ra cô nữa và hầu như không nói gì. Sau nhiều tháng đến thăm, cô Nancy nảy ra một ý tưởng. Cô bắt đầu hát cho bà cụ nghe. Đôi mắt của bà cụ nhướng lên theo tiếng nhạc, và bà cũng hát theo trong hai mươi phút!

Continue reading “Hãy Nhớ Hát Lên”