2 thoughts on “Mùa Xuân Tươi Đẹp (Kim Nguyên) MS David Dong

 1. Mùa xuân tươi đẹp khắp đất trời. Tình xuân khiến người xao xuyến lòng.
  Tạ ơn Chúa gìn giữ an lành, chào năm mới nhiều ơn phước Cha.
  Mùa xuân đã đến hôm nay, dâng Chúa tiếng ca, có xuân vui khi Chúa bên mình.
  Xuân vang mãi, trong lòng con sẽ chẳng phai tàn vì Chúa – Mùa Xuân vẫn bên con.
  Một năm mới đến sẽ an lành, dẫu có bão giông nhưng có Chúa chở che lòng vững an.
  Mừng năm mới an khang, cuộc sống thịnh vượng, duy có Chúa chính là Mùa Xuân.
  Mùa xuân đến rồi đi hỡi người.
  Nguyện dâng Giê-xu cuộc sống này .. vì duy Chúa là Đấng chăn hiền để đưa ta vào đồng cỏ xanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.