Xuân Này Phước Thay (Hoàng Quân)

Sáng tác: Mục sư Giang Đông 2020 – Trình bày: Hoàng Quân – Ghi âm: Psalm Music Arizona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.