Xin Thương Xót (Thơ Thanh Hữu)

XIN THƯƠNG XÓT 

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe; tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài: hãy thương xót tôi, và nhậm lời tôi. (Thi-thiên 27:7) 

Ôi Thiên Chúa, nếu Ngài không thương xót, 

Thì trăm năm, Hội Thánh vẫn khô cằn. 

Vẫn u buồn, vẫn hạn hán khó khăn, 

Ðất nứt nẻ, ruộng vườn khô nắng cháy. 

Ôi Cứu Chúa, dân tộc con cả thảy 

Hai phần trăm dân số tin cậy Ngài. 

Trong số nầy, người sắc tộc vùng cao, 1 

Đã có đến, hai phần ba tín hữu. 

Là người Kinh, ai có lòng nặng trĩu, 

Tự hỏi rằng sao khác biệt lớn lao? 

Hội thánh nhiều, nhà thờ đẹp biết bao 

Sao tín hữu, so thật là nhỏ bé? 

Ôi hỡi Chúa, con cúi đầu lặng lẽ, 

Xin linh năng cứu khỏi cảnh u buồn. 

Khỏi lạc loài, trong đố kỵ ganh tương, 

Mất trụ lửa, đâu tìm ra phương hướng. 

Ôi Cứu Chúa, dầu Linh năng Thiên Thượng, 

Như cạn dần trong Hội Thánh chúng con. 

Muốn bay cao, nhưng nặng cánh mỏi mòn, 

Muốn chạy nhảy, nhưng thấy mình đuối sức. 

Ai rút tỉa, nguồn Linh ân, Linh lực? 

Làm hao mòn sức sống của bầy chiên? 

Ai cản ngăn, ân tứ Chúa lưu truyền? 

Ai chế giễu, những năng quyền phép lạ? 

Hội Thánh Chúa, không bao giờ tàn tạ, 

Không bao giờ biến đổi với thời gian. 

Chúa Giê-xu, năng lực sống siêu phàm, 2 

 Vẫn tồn tại trên hai ngàn niên kỷ. 

Chúa tồn tại, trong tình yêu tuyệt mỹ, 

Cả Linh quyền, biến đổi những tội nhân. 3 

Cả Linh ân, cả phép lạ chữa lành, 

Cả uy lực, trên tà linh, quỷ dữ. 4 

Xin chôn chân, đứng chờ ơn thiên hựu, 5 

Vọng canh buồn, sương khuya lạnh hồn thân. 

Xin ơn Cha, tha thứ mọi lỗi lầm, 

Của hồn Việt, nghi ngờ Linh năng Chúa. 

Ðây sinh tế, Ngài ơi xin giáng lửa,  6 

Thân thể nầy, thiêu thành khói bay cao. 

Cho con nghe tiếng mưa lớn dạt dào, 7 

Thấy dân Việt, trời linh ân sũng nước. 

THANH HỮU 

Tháng 9 năm 2022 

______________________________________________

1 https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2019/10/thong-cao-bao-chi-ket-qua-so-bo-tong-dieu-tra-dan-sova-nha-o-nam-2019/ 

2 Giăng 11:25 

3 Ma-thi-ơ 10:8 

4 Ma-thi-ơ 10:1 

5 Ha-ba-cúc 2:1 

6 1 Các Vua 18:38 

7 1 Các Vua 18:45-46

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.