2 thoughts on “Vui Xuân (Trống Cơm) – Lê Nguyệt Anh [MS David Dong]

 1. Vui xuân cất tiếng hát ca, hòa lòng chúc tán Chúa Cha năm qua .. đã xuống ơn cho con.
  Xuân sang, hát bài ca mới. Lòng thành, con ngợi tôn Chúa, những phước hạnh thật .. vui mừng bình an.
  Chúa dắt đưa suốt đàng, con vững tin Ngài.
  Mùa Xuân dâng lời ngợi Chúa, nhờ Chúa mới thấy đời đẹp tươi.
  Trao nhau khúc ca phước hạnh, xin Thánh Linh chạm để tâm con.
  Yêu thương, Chúa vẫn dư dật, con bước theo Cha
  Xuân về hát xướng cho Danh Ngài. Chúc nhau khúc hát an bình
  Ha-lê-lu-gia, hát ca khen tôn Đức Giê-hô-va trong nơi .. thánh của Ngài không thôi
  Về quyền năng Ngài vô đối, về sự oai nghi cao cả của chính Ngài là.. Vua đời đời luôn.
  Hãy hát ca tôn thờ Cha Thánh chí cao.
  Hãy đánh trống cơm và nhảy múa. Đàn sắt với trống kèn trổi lên
  Đàn cầm ta ngợi danh Ngài, Ha-lê-lu-gia kính khen Cha.
  Ghi ta với sáo vang rền, chập chõa kêu vang.
  Hỡi vật chi thở hãy khen Ngài, Đức Giê-hô-va muôn đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.