Ca Khúc Chuyển Ngữ Của Don Moen

Bởi lằn đòn Ngài. Trình bày: Hồng Yến & Klong Hagim – Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Thank You Lord. Trình bày: PWB. Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Chỉ mong được ở gần Chúa (Lâm Vĩnh Khang) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Con nguyện khẩn xin – Cast Thy Burden (Phương Hà) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Này con, Ta vẫn chờ (Tấn Đạt) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Ngài khiến tôi an nghỉ (Tố Hà) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Ngài là Đấng chăn dắt (Mai Thảo) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Ngài luôn mở lối (God will make a way) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
Tâm con (My Heart) Klong Hagim – Lời: nhóm Thiên Ân
Trái tim thuộc Chúa – Mi Corazon (Hoàng Quân) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn
By His Wounds (Yến Xuân) Hòa âm & ghi âm: Mục sư David Dong, Psalm Music Sài gòn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.