47 Sáng tác và viết lời mới theo âm hưởng dân gian & Bolero từ 1990 đến nay của tác giả David Dong.

Tôi bắt đầu chuyển biên, viết lời mới cho hơn 50 bài dân ca 3 miền Nam – Trung – Bắc phần từ năm 1989 sau khi học môn Âm nhạc dân gian trong chương trình đào tạo trung cấp dài hạn 9 năm ngành biểu diễn Accordeon.  Là môn học bắt buộc đối với học sinh trung cấp chịu ảnh hưởng nhạc cổ điển Tây phương. Tuy nhiên đây là cơ hội để tôi viết thử vài bài như Trống cơm, Bèo giạt mây trôi, Qua cầu gió bay (Quan họ Bắc Ninh) , Lý ngựa ô, Ru con (Nam bộ), một số bản viết tay thất lạc, đến nay chỉ sưu tầm lại và viết tiếp bằng computer để đăng tại đây.

Đem Phúc âm vào lòng dân tộc qua những làn điệu dân ca và các giai điệu mang âm hưởng dân gian quê hương là một thách thức với ca nhạc sĩ Tin Lành đương đại Việt Nam . Cố giáo sư TS Nguyễn Xuân Đức (trước ngày về với Chúa) cũng đã có lần khuyến khích tôi viết về đề tài Thánh ca Việt nam trong bối cảnh Hội nhập văn hóa hiện nay. Tôi rất tâm đắc để viết . Sau đây là các bài hát để quý vị tham khảo .

Mục sư Giang Đông

Bai cau nguyen chung (Dong lua chin vang)

Bac Kim Thang – Biet on Cha (Bac Kim Thang)

Bac Kim Thang – Chua yeu thuong (Bac Kim Thang)

Bac Kim Thang – Biet on Cha (Bac Kim Thang)

Bac Kim Thang – Chua yeu thuong (Bac Kim Thang)

Beo giat may troi – Khat khao (beo giat may troi) 2016

Beo giat may troi – Khat khao (1990)

Beo giat may troi – Khat khao – Beo giat may troi (David Dong)

Beo dat may troi – Dao dat thien tinh xua (beo dat may troi)

Beo dat may troi – Tinh me nhu dai duong (Beo giat may troi)

Beo giat may troi – Khat khao – Beo giat may troi (David Dong)

Beo giat may troi – Khat khao (1990)

Beo giat may troi – Khat khao (beo giat may troi) 2016

Cay truc xinh – Duc tin (Cay truc xinh)

Cay truc xinh – Duc tin (Cay truc xinh)

Co la – On Thieng (Co La)

Con hat dan Cha (Hong Phuoc) viet tay

Con kinh ghi on Ngai – Que huong (Gm)

Chua, Dang phuc sinh – 2012

Chua yeu chung sinh (hoi Mien trung) David Dong

Chua yeu chung sinh (hoi Mien trung) David Dong

Chua, Dang phuc sinh – 2012

Tu Go-go-tha den dac thang – 2020

Trong com – Thi thien 150 (Trong Com)

Treo len quan doc – Ngoi khen ton danh Chua (Treo len quan doc)

Treo len quan doc – Ngoi khen ton danh Chua – treo len quan doc

Ton vinh Duc Chua troi (tho – Sinh Vo) 2013

Tinh Chua yeu tran gian (dan ca) daviddong 2015

Thanh Linh quyen nang (Nam Bo) 2015

Ta on Cha (dan ca) daviddong 2014

Qua cau gio bay – Xuan sang chuc

Qua cau gio bay – Dang yen ui (Qua cau gio bay)

Nho on hien mau (Dm) 2015 daviddong

Nghia tinh me cha – David Dong 2015

Mung ngay Hien mau – 2018

Ly qua keu – On Chua goi

Ly qua keu – Con hat ngoi ca Chua (Ly qua keu)

Ly Ngua O (Nam bo) Thi thien 23

Ly keo chai – Con duoc nen moi (Ly keo chai)

Ly dat giong – Ta hay cung ngoi ca danh Chua (Ly dat Giong)

Ly dat giong – Mung ngay No-en (Ly Dat Giong)

Ly dat giong – Hieu kinh Cha (Ly dat Giong)

Ly cay bong – Xuan vui xuan den (Ly cay bong) David Dong

Ly cay bong – Hoi tam linh hay hat (Ly cay bong)

Hai hoa – Gie-xu ganh thay toi nhan gian (Hai hoa)

Hai hoa – Bai ca moi (dan ca Bac bo). pdf

Dong lua chin vang (David Dong 2001)

Don mua xuan moi – 2020

Con kinh ghi on Ngai – Que huong (Gm)

Con hat dan Cha (Hong Phuoc) viet tay

Co la – On Thieng (Co La)

Don mua xuan moi – 2020

Dong lua chin vang (David Dong 2001)

Ganh thay (Am)

Ganh thay (Gm)

Hai hoa – Bai ca moi (dan ca Bac bo). pdf

Hai hoa – Gie-xu ganh thay toi nhan gian (Hai hoa)

Ly cay bong – Hoi tam linh hay hat (Ly cay bong)

Ly cay bong – Xuan vui xuan den (Ly cay bong) David Dong

Ly dat giong – Hieu kinh Cha (Ly dat Giong)

Ly dat giong – Mung ngay No-en (Ly Dat Giong)

Ly dat giong – Ta hay cung ngoi ca danh Chua (Ly dat Giong)

Ly keo chai – Con duoc nen moi (Ly keo chai)

Ly Ngua O (Nam bo) Thi thien 23

Ly qua keu – Con hat ngoi ca Chua (Ly qua keu)

Ly qua keu – On Chua goi

Mung ngay Hien mau – 2018

Ngay Xuan Ron Rang – 2022 ( C )

Ngay Xuan Ron Rang – 2022 (A)

Ngay Xuan Ron Rang – 2022 (F)

Nghia tinh me cha – David Dong 2015

Nho on hien mau (Dm) 2015 daviddong

Qua cau gio bay – Dang yen ui (Qua cau gio bay)

Qua cau gio bay – Xuan sang chuc

Ta on Cha (dan ca) daviddong 2014

Thanh Linh quyen nang (Nam Bo) 2015

Tinh Chua yeu tran gian (dan ca) daviddong 2015

Ton vinh Duc Chua troi (tho – Sinh Vo) 2013

Treo len quan doc – Ngoi khen ton danh Chua – treo len quan doc

Treo len quan doc – Ngoi khen ton danh Chua (Treo len quan doc)

Trong com – Thi thien 150 (Trong Com)

Tu Go-go-tha den dac thang – 2020

Vui Xuan (Trong Com) 2016

Xuan den roi nguoi oi – 2021

Xuan hat ngoi mot bai ca moi (2016)

Xuan la xuan da ve (David Dong 2020)

Xuan ve tu mien xa (Hue)

Xuan ve tu mien xa (Hue)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.