Qua Đi và Còn Lại

QUA ĐI VÀ CÒN LẠI 

Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. (Truyền-đạo 1:14 ).

Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. (1 Giăng 2:17) 

Anh đã sống, qua chuỗi ngày trên đất, 

Thấy đổi thay, trong xã hội loài người. 

Bao đau buồn, bao phấn khích vui tươi, 

Đều quên lãng theo thời gian năm tháng. 

Phát minh mới, trong thời gian giới hạn. 

Chóng trở thành phế thải, lỗi thời nhanh. 

Bao phong trào, bao triết thuyết thịnh hành, 

Đã tàn lụi cuốn trôi theo chiều gió. 

Bao triều đại, với quyền uy giàu có, 

Từ hùng cường, đến suy yếu bại vong. 

Thời huy hoàng, Ai-câp, Ba-by-lôn, 

Nay suy sụp, đã biến thành nhược tiểu. 

Bao ngàn năm, thế hệ người muôn triệu, 

Bao đổi thay, bao tham dục ngút ngàn. 

Rồi qua đi, ngã gục dưới thời gian, 

Đâu giá trị cho kiếp người trần thế? 

Trong tình yêu, lòng xót thương trời bể, 

Giá trị còn trong hơi thở Thánh linh. 

Trong thứ tha, trong trông cậy đức tin, 

Vào Cứu Chúa, nhận trường sinh cứu rỗi. 

Đời đổi thay, tình yêu Ngài không đổi, 

Giao ước Ngài tồn tại vượt thời gian.1 

Chúa cho ta một mục đích huy hoàng, 

Mong ta sống, biết làm theo ý Chúa.2 

Dù thế giới, bao khó khăn giăng bủa, 

Dù đối đầu bao sàng sảy Sa-tan. 3 

Ta bước đi trên sóng gió vững an, 

Cầm tay Chúa, hát bài ca đắc thắng. 

Hãy vui lên, cơ nghiệp đang dành sẵn, 4 

Chốn địa đàng vinh hiển giữa trời hoa. 

Giọt lệ buồn, Chúa lau ráo cho ta 5 

Ta hớn hở cùng thiên binh ca ngợi. 

THANH HỮU 

Tháng 9 năm 2022 

__________________________________

1 Ma-thi-ơ 26:28, Hê-bơ-rơ 10:16 

2 1 Giăng 2:17 

3 1. Lu-ca 22:31 

4 Giăng 14:2-3 

5 Khải-huyền 7:17


_______________________________________________________________________________________________________________

Có thể ‘forward‘ cho bạn hữu, dùng cho ‘website’, ‘facebook’, ‘text’ … không phải xin phép. 

Nếu muốn được gởi đến bạn hữu, xin cho biết địa chỉ email. 

Nếu không muốn nhận, xin ‘reply’ “không muốn nhận”, chúng tôi sẽ rút tên ra khỏi danh sách. Xin Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.