Loạt bài hát Tết mới 2024

Happy New Year 2024,

Đầu năm thân mến gửi đến quý vị những bài hát Xuân mới mà tôi vừa sáng tác gần đây. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ở cùng tất cả quý tôi con Chúa trong mùa Xuân tươi đẹp này.

[1] Tuổi Xuân Dâng Chúa (Kim Nguyên) https://youtu.be/w5xKlkwP4SM?si=Rqct5EEBjsywmcxj

[2] Đông Qua, Xuân Đến (Minh Tú) https://youtu.be/JYCuuR9eNn0?si=vC5Cplgmrwc3bNGb

[3] Ngày Xuân Rộn Ràng (Hoàng Thái Quốc) https://youtu.be/ZfBImuN_5_U?si=WjUyVAyh45L0-R7U

[4] Vạn Lời Chúc Xuân (Minh Châu) https://youtu.be/iCx4tYnSHBA?si=Ug2kjSmvwsQo5-Dx

Mục sư David Giang Đông (HTTL Vườn Nho Arizona)☘️💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.