44 Ca khúc mang làn điệu dân ca, quê hương Việt Nam

Được chuyển biên và viết lời mới bắt đầu từ năm 1989. Các bài hát dân ca ba miền Bắc – Trung – Nam được viết lời mới dựa trên Thánh Kinh (Kinh tiết Dân ca) và một số sáng tác mang âm hưởng dân gian.

Mục sư Giang Đông

Bắc Kim Thang – Biet on Cha (Bac Kim Thang)

Bắc Kim Thang – Chua yeu thuong (Bac Kim Thang)

Bai cau nguyen chung (Dong lua chin vang)

Bèo dạt mây trôi- Dao dat thien tinh xua (beo dat may troi)

Continue reading “44 Ca khúc mang làn điệu dân ca, quê hương Việt Nam”