Âm Nhạc Từ Khu Ổ Chuột

Đọc: Ê-sai 35


Họ sẽ đến Si-ôn trong tiếng reo hò mừng rỡ; niềm vui bất tận sẽ ở trên đầu họ. — Ê-sai 35:10
Cateura là khu ổ chuột nhỏ ở Paraguay, Nam Mỹ. Người dân ở đây vô cùng nghèo khổ, họ sinh sống bằng cách tái chế các vật dụng từ bãi rác. Nhưng từ những điều kiện bất lợi này, điều đẹp đẽ đã xuất hiện – đó là một ban nhạc.

Continue reading “Âm Nhạc Từ Khu Ổ Chuột”