Đức Thánh Linh

Hòa âm & ghi âm tại Psalm Music Sài gòn & Arizona bởi Mục sư David Dong (từ năm 1998 đến nay )

Dòng sông sự sống (David Thiên Ân ) Sáng tác & hòa âm: MS David Dong, 2015
Thánh Linh quyền năng (Grace To) Sáng tác & hòa âm: MS David Dong, 2016
Đức Thánh Linh – Holy Spirit ( Kim Nguyên) Lời Việt: MS David Dong, 2016
Lửa Đức Thánh Linh – All honor (Kiều Chinh ) Lời Việt & Hòa âm: MS David Dong, 1995
Thánh Linh quyền năng (Đông Du) Sáng tác & hòa âm: MS David Dong, 2015
Có một dòng sông – The River is here (Nhóm Thiên Ân VN) Lời Việt & hòa âm: MS David Dong, 2007)

Song translations of 2019-2020 | Bài hát chuyển ngữ

King of kings – Hillsong 2019. Sáng tác: Brooke & Scott Ligertwood, Jason Ingram.
Lời Việt: Mục sư David Dong, 2019. Trình bày: Thái Bảo Trâm
Resurrecting | Elevation Church. Lời Việt: Mục sư David Dong, 2019
Bài Ca Khải Huyền (Revelation) trình bày: H’Chieu Kpa – Lời Việt: Mục sư David Dong, 2016
Continue reading “Song translations of 2019-2020 | Bài hát chuyển ngữ”

Sáng tác mới dùng trong sự Ngợi khen & Thờ phượng

Mục sư David Dong và một số tác giả. Hòa âm & phối khí tại Psalm Music Recording Studio, Arizona cùng một số phòng thu cộng tác tại Việt Nam, ca sĩ tại Việt Nam.

Bài hát đăng trên website khác phải có sự cho phép của MS David Dong. Liên hệ: msdaviddong@gmail.com

Sống Hy sinh và Phục vụ (Tố Hà) Sáng tác tặng Đại hội Báp-tít Bắc Mỹ (Atlanta 2019) – Mục sư David Dong
Dấy lên và tỏa sáng (Duy Linh) sáng tác: MS Levi Lý. 2019 – Hòa âm: MS David Dong
Yêu mến nhà Chúa (Thiên Bảo) Sáng tác: MS David Dong. 2018
Lời Chúa đắc thắng (Grace To) sáng tác: MS David Dong, 2017
Continue reading “Sáng tác mới dùng trong sự Ngợi khen & Thờ phượng”