Top hits thánh nhạc 2009-2019

Chuyển ngữ : Mục sư David Dong
Trình bày: các ca sĩ tại Việt Nam và Hoa Kỳ
Hòa âm & Ghi âm: David Dong và một số phòng thu Sài gòn cộng tác.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.