Thánh Ca Kinh Điển – Hymns

Hymns được hòa âm phối khí bởi Mục sư David Dong. Ghi âm tại Psalm Music Recording Studio của David Dong từ 2003 đế n nay.
Đăng các bài hát này lại ở website Cơ Đốc khác phải xin phép tác giả David Dong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.