Album 2 – Lời Chúa Đắc Thắng

Sáng tác và Hòa âm: mục sư David Dong (2001-2017)

Trình bày: các ca sĩ Tin Lành ở Việt nam và Hoa Kỳ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.