Nhạc Xuân Tin Lành

Sáng tác của Mục sư David Dong từ 1986 đến nay.
Hòa âm & Ghi âm: MS David Dong tại Psalm Music Sài gòn cùng một số phòng thu cộng tác tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.