14 Ca khúc về Lễ Phụ Thân & Mẫu Thân

Giới thiệu 14 sáng tác của Mục sư David Dong về ngày lễ Cha & Mẹ.
Hòa âm & ghi âm: David Dong tại Psalm Music, Sài gòn; Psalmmusic Arizona, và một số phòng thu ở Việt Nam. Cùng với sự tham gia của các ca sĩ Việt Nam & Hoa Kỳ từ năm 2009 đến nay.
Đăng lại các bài hát này ở trang Cơ Đốc phải có sự cho phép của MS David Dong.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.