MƯỜI PHẨM CÁCH CẦN THIẾT CHO NGƯỜI THAM GIA MỤC VỤ ÂM NHẠC.

Quý vị đang tham gia một ban thờ phượng ở Hội thánh địa phương? Quý vị có ao ước xây dựng một đội thờ phượng vững mạnh tại nhà thờ mình đang nhóm? Có cần điều kiện hay phẩm cách nào để giúp chúng ta đạt được ước mơ trong mục vụ âm nhạc? Theo kinh nghiệm của tôi và từ nguồn kiến thức tổng hợp, có 10 phẩm cách cần thiết cho người tham gia mục vụ âm nhạc & thờ phượng.

Continue reading “MƯỜI PHẨM CÁCH CẦN THIẾT CHO NGƯỜI THAM GIA MỤC VỤ ÂM NHẠC.”