Lời ca ngợi trong bình minh

Con tạ ơn Cha nắng ngoài kia vừa sớm
Mang bình minh ngày nữa đến cho đời
Mang cho con tin yêu và sức mới
Mang tình Cha ban nhân thế muôn nơi
Con ngắm nắng mai nghe lòng tràn ấm áp
Hôm qua qua rồi tan biến mọi buồn lo
Ngày nữa Cha cho tình yêu con hiện có
Như nhắc nhớ con Cha chăm sóc quan phòng
Xin khắc ghi tâm con lời Người hôm sớm
Bình an đón ngày tươi sáng với lời Cha
Mỗi buổi sớm mai thì luôn luôn mới lại
Và thành tín Ngài còn mãi mãi đời con
           (Đoàn Tuyết Thu . 2018)

Continue reading “Lời ca ngợi trong bình minh”

Dâng lên và nhận lãnh (thơ Thanh Hữu)

DÂNG LÊN VÀ NHẬN LÃNH  

(UPLOAD & DOWNLOAD)

Ngày nay dịch vụ đám mây,  

Vệ tinh trực tuyến không dây trên trời.

Bao nhiêu bài viết đầy vơi,

“Cloud” lưu giữ tại nơi chốn nầy.

Khi em chỉnh sửa một “file”,

Em “download” xuống tầm tay để làm.

Khi em hoàn tất nhiều trang,

“Upload” cất giữ bảo an chu toàn..

Continue reading “Dâng lên và nhận lãnh (thơ Thanh Hữu)”

AI ĐANG LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI (thơ- Thanh Hữu)

 Nhìn thế giới bao chiến tranh tàn khốc,
Ở nhiều vùng, nhiều lãnh vực năm châu.
Chiến trên không, trên đất, dưới biển sâu,
Nơi hải đảo, cả vùng nam bắc cực.
 
Các cuộc chiến, hiện dưới nhiều hình thức,
Nhiều loại hình, nhiều lãnh vực khác nhau.
Chiến không gian, chiến tranh mạng muôn màu,
Chiến nguyên tử, chiến thị trường kinh tế.
 
Chiến khủng bố, đến chiến tranh tiền tệ,
Chiến thương trường, chiến công nghệ phát minh.
Rồi mai đây, ai lãnh đạo hành tinh?
Ai tể trị, ai quản cai thế giới?
 
Chúa Cứu Thế, lòng em luôn mong đợi,
Đang cầm quyền tể trị cõi càn khôn. i
Từ khởi nguyên đến vĩnh cữu trường tồn,
Luôn đắc thắng với quyền uy thiên định. ii
 
Chúa cứu thế vào đời theo thiên lịnh,
Rao tin mừng đem cứu rỗi nhân sinh.
Thắng Satan, thắng sự chết hoành hành, iii
Ban sự sống cõi đất trời muôn thuở.
 
Chúa cho phép bao chiến tranh tạm bợ, iv
Bao tranh giành quyền lực ở trần gian.
Như sương đêm, như mây nổi chóng tàn
Để chờ đợi ánh bình minh chiếu sáng.
 
Em mong đợi, ngày tái lâm xán lạn,
Ngày Con Trời đến cai quản trần gian. v
Bao đế vương, đế quốc phải suy tàn,
Ngài thống trị với quyền uy hoàn vũ.
 
Em cất lên cùng thánh nhân hội tụ vi
Với Con Trời sẽ cai trị ngàn năm vii
Trong huy hoàng, trong vinh dự thiên ân
Bên Cứu Chúa, trời vinh quang huyền nhiệm.
THANH HỮU
11 năm 2019

Continue reading “AI ĐANG LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI (thơ- Thanh Hữu)”