Bài Hát của Bạn Là Gì?

Phục Truyền 31:15-22Trong ngày đó, Môi-se chép bài ca nầy và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên. — Phục Truyền 31:22
Đa số người Mỹ không biết nhiều về Alexander Hamilton – cho tới năm 2015, khi Lin-Manuel Miranda viết vở nhạc kịch nổi tiếng Hamilton. Ngày nay, các em học sinh đều thuộc lòng câu chuyện của Hamilton. Chúng hát cho nhau nghe trên xe buýt và trong giờ giải lao. Hamilton là nhân vật khai quốc yêu thích của chúng.Chúa hiểu sức mạnh của âm nhạc, và Ngài phán với Môi-se “Vậy, bây giờ, hãy chép bài ca nầy và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên; hãy để trong miệng họ” (Phục Truyền 31:19).

Continue reading “Bài Hát của Bạn Là Gì?”

Đời sống thờ phượng

Bởi Xochitl E. Dixon

Đọc: Thi Thiên 100

Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va, hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài. — Thi Thiên 100:2

Khi tôi xếp hàng đợi lấy đồ ăn sáng tự chọn tại trung tâm hội nghị Cơ Đốc, có một nhóm phụ nữ bước vào phòng ăn. Tôi mỉm cười chào người xếp hàng phía sau tôi. Đáp lại lời chào của tôi, cô ấy nói: “Tôi biết chị.” Chúng tôi xúc trứng vào đĩa trong lúc cố gắng nhớ xem đã gặp nhau ở đâu. Nhưng tôi khá chắc là cô ấy đã nhầm tôi với người nào đó.

Continue reading “Đời sống thờ phượng”